Kontakt

TM-tools, s. r. o.
Prevádzka: Štúrova 34, 017 01 Považská Bystrica
Sídlo firmy: Šoltésovej 1685/200, 017 01 Považská Bystrica

tel.:042/4261126
e-mail:turosikm@stonline.sk

IČO: 36324701, DIČ: 2020113282, IČ DPH: SK2020113282

Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 13351/R